www.przegibek.pttk.pl
:: Kontakt ::
Adres:
Schronisko PTTK na Przegibku

Przegibek 401

34-385 Rycerka Górna


tel.: (0-33) 864-41-39;
(+48) 504-148-358;

mail: schroniskoprzegibek@onet.eu

Możesz znaleźć nas na

:: Ciekawostki ::
- Historia schroniska

- Kaplica na Przegibku

- Krzyż na Bendoszce
::  Główna  ::   Oferta  ::   Położenie  ::   Szlaki  ::   Galeria  ::   Kontakt  ::   Linki  ::
Napis na tablicy przytwierdzonej do krzyża

Na chwałę Boga w Trójcy Jedynego
w Roku Wielkiego Jubileuszu
2000 lat Chrześcijaństwa
w Millennium Kościoła Krakowskiego
w dwudziestym drugim roku pontyfikatu
Papieża Jana Pawła II
w dziewiątym roku pasterzowania
w diecezji Bielsko-Żywieckiej
Biskupa Tadeusza Rakoczego
w 50. roku istnienia parafii w Rycerce Górnej
ten Krzyż został wzniesiony
jako świadctwo wiary dla przyszłych pokoleń


W dniu 18 sierpnia 2000 roku nastąpił historyczny moment ustawienia krzyża na podstawie konstrukcji i tym samym został ukończony główny plan, jaki postawili sobie parafianie z Rycerki Górnej i Przegibka. W niedzielne popołudnie, 16 września 2000 roku, odbyła się uroczystość poświęcenia Jubileuszowego Krzyża. Mszę Święta wraz z liczną grupą pielgrzymów odprawił ks. bp. Tadeusz Rakoczy.
Tekst umieszczony na tablicy informacyjnej

Jubileuszowy Krzyż Ziemi Żywieckiej
zaprojektowamy przez
arch. Jacka Niedźwiedzkiego
i mgra inż. Józefa Pasierbka

wykonany przez Mostostal Zabrze
Zakład Montażowo-Produkcyjny "Czechowice"

poświęcony 16 września 2000 roku
przez Ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego

powstał dzięki ofiarności mieszkańców
Rycerki Górnej i Przegibka,
parafii z dekanatów Żywiecczyzny,
przy udziale duchowieństwa
a także władz samorządowych

Przewodniczącym Komitetu Budowy
był Andrzej Harmata

www.przegibek.pttk.pl
Copyright (c) by Przegibek